Naporno fotografiranje

Tradicionalno fotografiranje u obliku rednog broja Novigradskog proljeća i ove je godine, točnije 9. svibnja, ponovno došlo na red. U 16 sati svi sudionici, od učenika do voditelja radionica, posložili su se u obliku broja 23, što predstavlja 23. Novigradsko proljeće. Nakon napornog slikanja koje je potrajalo petnaestak minuta, učenici, hospitanti i voditelji ponovno su zaposjeli školu u kojoj se nastavio rad u radionicama.

Filip Bakran

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.