Sloboda gradi mostove

Most je simbol spajanja i može biti prikazan na dva  načina. Prvi način je fizički, preciznije most koji spaja dva mjesta. Drugi način je simbolički, onaj koji ljudi izgrade u srcu i koji vežu za neku osobu ili neki vrlo važan događaj. Najljepši most je onaj koji spaja dva srca i njega je teško srušiti, a kada se to  dogodi nije ga lako opet sagraditi. Potrebno je strpljenje i upornost. Most koji veže ljude je predivan. Tada se osjećamo sigurno, kao da nam se ništa ne može dogoditi.

U svakom slučaju mostove možemo graditi jedino ako smo slobodni.

 

Kratkom anketom saznali smo što za polaznike ove škole znači sloboda.

  • Što za tebe znači sloboda?

” Čuti dječji smijeh i igra je jedna posebna sloboda.” (Josipa)

” Za mene je sloboda moj atletski klub po imenu SLOBODA VARAŽDIN. (Lana)

” Sloboda je priroda i nešto što mogu raditi kad god hoću.” (Sara)

” Iskazivanje osobnog mišljenja i pravo govora je za mene prava sloboda.”(Monika)

” Stanje čovjekova potpunog mira i neovisnosti o nečemu. To je osjećaj sreće i ispunjenosti i lijepo je biti slobodan.” (Antonela)

“Na slobodu gledam kao pticu u letu koja putuje u nepredvidive daljine. To je osjećaj odgovornosti, ali i mira i spokojnosti. To je jednom riječju sreća.” (Petra)

Sloboda je očito jedan od glavnih osjećaja koji se prepoznaje u ovoj školi i glavni krivac zbog kojeg učenici, hospitanti i voditelji postižu ovakve velike rezulate. Sva ova djeca su u svojoj mašti slobodna i bezbrižna, a u tome im pomaže ova škola u kojoj im je dopušteno da pokažu svu slobodu i kreativnost koju u duši osjećaju.

Nina Bakarić

 

 

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.