Organizacija Škole stvaralaštva

Škola stvaralaštva Novigradsko proljeće smotra je stvaralaštva darovitih učenika osnovnih i srednjih škola koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području i učitelja koji su se istakli radom u jezično-umjetničkom području.

Organizatori:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

Priređivač:

Osnovna škola „Rivarela“, Novigrad

Sjedište i adresa državnoga povjerenstva

Osnovna škola „Rivarela“, Novigrad-Cittanova

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Emonijska 4, 52 466 Novigrad

 

Tajnik državnoga povjerenstva

Miroslav Mićanović, prof., viši savjetnik

telefon: 01/2785-093; telefaks: 01/2785-001; e-mail: miroslav.micanovic@azoo.hr

Tajnica Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Davorka Parmač, prof.

Osnovna škola „Rivarela“, Novigrad-Cittanova

Emonijska 4, 52 466 Novigrad

telefon: 052/ 75 86 02; mobitel: 091/ 27 57 005; e-mail: os-rivarela@pu.htnet.hr

Vremenik

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ održat će se od 5. do 12. svibnja (subota – subota) 2012. u Novigradu.

Tema Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ za 2012. godinu: MOST.

Program Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ obuhvaća

– rad u dvadesetak višestruko heterogenih radionica jezično-umjetničkog područja u korelaciji s nastavnim sadržajima

– sve radionice u sedmodnevnom radu ostvaruju unaprijed dogovorenu temu (Most), koju dalje razrađuju izražajnim sredstvima karakterističnim za pojedino kreativno područje: riječ, zvuk, sliku i pokret.

Zadaće Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

– okupljanje darovitih učenika iz Hrvatske motiviranih za rad u kreativnim radionicama

– poticanje učenika na stvaralački rad pod stručnim voditeljstvom

– svakodnevno praćenje rada radionica na internetskim stranicama Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće

– izlaganje radova sudionika Škole stvaralaštva (izložbe i prezentacije)

– primjena stvaralačkog modela rada i pozitivnih iskustava Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ u odgojno-obrazovnim školskim programima

– poticanje učitelja i nastavnika sudionika Škole da stečena znanja i iskustva prenose u svoje škole

– stručno usavršavanje voditelja izvannastavnih aktivnosti u školama

– praćenje primjene programskog koncepta Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ u redovnoj nastavi, izvannastavnim aktivnostima i svim ostalim oblicima rada s djecom u školi

– suradnja s medijima

– stručno praćenje učenika i hospitanata (učitelja i nastavnika) i njihova motiviranost za rad u izvannastavnim aktivnostima

– stjecanje znanja i spoznaja iz jezično-umjetničkog područja

– primjena različitih metodičkih pristupa i njihova korelacija u ostvarivanju jezično-umjetničkih sadržaja

– poticanje kreativnih komponenata darovitosti i razvoja divergentnog mišljenja

– stjecanje različitih praktičnih vještina

– razvijanje estetskih vrijednosti i socijalnih vještina

– priprema stručne literature o darovitim učenicima i izrada didaktičkih materijala za rad s darovitima

Načela

– dobrovoljnost sudjelovanja

– stvaralačko izražavanje

– sloboda stvaralačkog izražavanja

Vrijeme održavanja i mjesto rada:

5. do 12. svibnja 2012.; OŠ „Rivarela“, Novigrad

Smještaj sudionika: Hotel Laguna (Novigrad)

Programsko vijeće Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

 1. Davorka Parmač, Novigrad
 2. Joža Prudeus, Samobor
 3. Maja Zrnčić , Zagreb
 4. Eva Bačić, Novigrad
 5. Theodor de Canziani, Rijeka
 6. Doris Kovačić, Rijeka
 7. Sandra Miani, Novigrad
 8. Dolores Fabris, Novigrad
 9. Sonja Ivić, Rijeka
 10. Mirjana Žužić, Rijeka
 11. Vlatko Majić, Pag

Programsko vijeće odgovara za rad Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće i podnosi Agenciji za odgoj i obrazovanje izvješće o ostvarenju programa te predlaže mjere za poboljšanje rada.

Upravni odbor Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

 1. Maja Zrnčić, prof., viša savjetnica za izvannastavne aktivnosti, natjecanja i smotre, AZOO, Zagreb, predsjednica Upravnog odbora užeg sastava
 2. Miroslav Mićanović, prof., viši savjetnik za izdavaštvo, AZOO, Zagreb
 3. Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik, AZOO, Zagreb, zamjenica predsjednice Škole stvaralaštva
 4. Davorka Parmač, prof., ravnateljica OŠ “Rivarela” Novigrad, tajnica Škole stvaralaštva
 5. Theodor de Canziani, profesor povijesti umjetnosti, Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka, odgovoran za vizualni identitet Škole stvaralaštva
 6. Josip Prudeus, učitelj hrvatskog jezika u OŠ Samobor, Samobor, koordinator Škole stvaralaštva
 7. Teodora Dubrović, viša savjetnica za stručne suradnike i psihologe, AZOO, Podružnica Rijeka

Upravni odbor izrađuje okvirni plan i program rada Škole stvaralaštva, priprema organizaciju i pravila sudjelovanja za učenike, hospitante i voditelje, skrbi za provedbu programa Škole stvaralaštva, usklađuje rad odbora i radionica i brine o materijalnim sredstvima.

Obveza je svih članova Upravnoga odbora promicanje slobode stvaralaštva i napretka Škole stvaralaštva te sudjelovanja darovitih učenika i hospitanata iz svih županija Republike Hrvatske.

Članovi Organizacijskog odbora

 1. Davorka Parmač, prof., ravnateljica OŠ „Rivarela“, Novigrad, predsjednica
 2. Theodor de Canziani, profesor povijesti umjetnosti, Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
 3. Dolores Fabris, prof., pedagoginja, OŠ „Rivarela“, Novigrad
 4. Luka Stojnić, prof., ravnatelj, Talijanska osnovna škola, Novigrad
 5. Sandra Miani, računopolagateljica, OŠ „Rivarela“, Novigrad
 6. Tijana Mikoli Celić, knjižničarka, OŠ „Rivarela“, Novigrad
 7. Eva Bačić, tajnica, OŠ „Rivarela“, Novigrad
 8. Joža Prudeus, prof., OŠ Samobor, Samobor, predsjednik, koordinator Škole stvaralaštva
 9. Maja Zrnčić, prof., viša savjetnica za izvannastavne aktivnosti, natjecanja i smotre AZOO-a, predsjednica Upravnog odbora Škole Stvaralaštva

Organizacijski odbor ima zadaću pripremiti prostor za rad, pribaviti materijal za rad radionica, nastavna sredstva i pomagala, osigurati nesmetan rad Škole stvaralaštva i smještaj učenika, hospitanata i voditelja radionica te koordinirati rad radionica.

Članovi stručnog tima

 1. Teodora Dubrović, viša savjetnica za stručne suradnike i psihologe, AZOO, Podružnica Rijeka
 2. Zorica Topalović, prof., psiholog, OŠ „Rivarela“, Novigrad
 3. Tanja Rizner, prof., psiholog, OŠ Ivana Rabljanina, Rab
 4. Davorka Parmač, prof., ravnateljica, OŠ „Rivarela“, Novigrad
 5. Maja Zrnčić, prof., viša savjetnica za izvannastavne aktivnosti, natjecanja i smotre, AZOO, predsjednica Upravnog odbora škole stvaralaštva
 6. Josip Prudeus, učitelj hrvatskog jezika, Samobor
 7. Dolores Fabris, prof. pedagog, OŠ Rivarela, Novigrad
 8. Anita Rončević, prof. likovne kulture, Učiteljski fakultet, Rijeka
 9. Damjan Vasiljević, učitelj, slobodni umjetnik, Rijeka

Stručni tim ima zadaću znanstveno utemeljenim metodama i testovima ispitati sudionike Škole stvaralaštva, zabilježiti u pisanom obliku postignuća radi praćenja, surađivati s voditeljima radionica, programskog vijeća, podnijeti pisano izvješće i dostaviti ga Agenciji za odgoj i obrazovanje za svakog učenika i hospitanta kao mišljenje i/ili preporuku.

ČLANOVI DRŽAVNOG POVJERENSTVA SMOTRE ŠKOLE STVARALAŠTVA „NOVIGRADSKO PROLJEĆE“

 1. Mirela Barbaroša-Šikić, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
 2. Theodor de Canziani, prof., Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
 3. Miroslav Mićanović, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, tajnik
 4. Davorka Parmač, prof. ravnateljica OŠ Rivarela, Emonijska 4, Novigrad, predsjednica
 5. Josip Prudeus, samostalni umjetnik, Samobor
 6. Luka Stojnić, prof. ravnatelj Talijanske osnovne škole, Novigrad
 7. Zorica Topalović, prof., psiholog, OŠ Rivarela, Emonijska 4, Novigrad
 8. Maja Zrnčić, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb

Preuzeto sa stranica AZZO-a

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.