Posts Tagged ‘fotografiranje’

Naporno fotografiranje

Fotografiranje svih sudionika Novigradskog proljeća.