Posts Tagged ‘Mirna’

Most Antenal – ponos Istrijana

U povijesti Antenal je bio granica tzv. A i B područja, dvojezičnog (hrvatski i talijanski) i jednojezičnog (hrvatski) područja.